Give us a like and we'll keep you in the loop.

We use cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.
Lokaal nieuws gemaakt door de inwoners van Lommel, Mol, Balen, Dessel, Retie en Arendonk.

Lommelaars denken na over het “Forum van de Mensenrechten”

by Stad Lommel
by Stad Lommel

_LOMMEL - De Stichting Charlotte van der Seijs heeft plannen voor een nieuw kunstproject in Lommel. Ze wil een “Forum van de Mensenrechten” oprichten. Welke voorvechters van de mensenrechten afgebeeld worden in dat forum, dat kunnen de Lommelaren zelf mee bepalen v_ia www.lommel.be/forum

Onderzoek toont aan dat de meeste mensen deze mensenrechten niet of maar beperkt kennen,” zegt Louis Vanvelthoven, voorzitter van de Stichting. “In deze tijd van terroristische aanslagen, van massale migratie, van racisme en onverdraagzaamheid, wil de Stichting jongeren inspireren om zich in te zetten voor mensenrechten, voor vrede, voor verdraagzaamheid en solidariteit.”

Voorvechters zijn mannen en vrouwen die door hun inspirerend handelen en spreken de rechten van de mens sterk hebben bevorderd en wiens levenshouding ook vandaag nog bewondering afdwingt. Bekende namen zijn uiteraard Mahatma Ghandi, Nelson Mandela, Martin Luther King jr. of Daw Aung San Suy Kye. “Maar uiteraard zullen de Lommelaren zelf ook heel goeie suggesties hebben,” zegt burgemeester Peter Vanvelthoven die het project vanuit de stad een warm hart toedraagt. Het stadsbestuur onderzoekt momenteel twee mogelijke inplantingsplaatsen, ofwel het Prinses Astridpark, of de omgeving van de Duitse Militaire begraafplaats.

Hoe het kunstwerk er precies zal uitzien? “De Stichting zal verschillende kunstenaars de kans geven om hun visie op dit project uit te werken en zal dan via een jury het beste voorstel kiezen. “Het werk zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit een beeldengroep van enkele van de meest bekende mensenrechtenvoorvechters op een toegankelijke publieke plaats,” aldus Louis Vanvelthoven. “Een beeldengroep die uitnodigt tot bezinning en discussie over hedendaagse maatschappelijke problemen.”

Wie moet voor jou deel uitmaken van dit Forum van de Mensenrechten?
Stem mee op www.lommel.be/forum op de website Lommel Morgen. Je moet enkel een gebruikersnaam en mailadres opgeven om vervolgens te stemmen. Stemmen kan eenvoudigweg door één of meerdere voordrachten te beoordelen met een duimpje omhoog of omlaag. Je kan ook een uitgebreidere toelichting geven bij jouw standpunt. Als je zelf iemand nieuw wil voordragen om deel uit te maken van dit forum, kan je hem of haar ook makkelijk toevoegen als een nieuw idee.