Give us a like and we'll keep you in the loop.

Lokaal nieuws gemaakt door de inwoners van Lommel, Mol, Balen, Dessel, Retie en Arendonk.

Openbaar onderzoek naar indoor recreatiepark en kabelskibaan

by Gemeente Mol
by Gemeente Mol

MOL - Van 19 december 2016 tot en met 16 februari 2017 loopt het openbaar onderzoek naar het PRUP Sunparks. Dit openbaar onderzoek geeft elke geïnteresseerde de kans om het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan te lezen en bezwaren of opmerkingen in te dienen. Alle inwoners van Rauw en overige geïnteresseerden zijn op vrijdag 16 december (17 – 20 uur) welkom op een infomarkt in Ecocentrum De Goren. Naast het provinciebestuur van Antwerpen tekenen ook Captain Jack, Sunparks en de Waterski Vlaanderen present met een infostand. Om het openbaar onderzoek tijdig aan te kondigen verschijnen op en rond Sunparks de wettelijke gele aankondigingsborden. Vanaf de start van het openbaar onderzoek vind je het volledige PRUP op www.gemeentemol.be en de website van het provinciebestuur.

De Kempense Meren vormen een belangrijke toeristische regio binnen de provincie Antwerpen. Dit gebied herbergt op dit moment al heel wat recreatieve voorzieningen en verblijfsmogelijkheden. Denk daarbij aan Sunparks Kempense Meren, het Zilverstrand, het Zilvermeer,….

De meeste van de recreatiemogelijkheden omvatten vooral buitenactiviteiten zoals zwemmen, wandelen en fietsen die zich richten op mooi weer. Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Sunparks voorziet de mogelijkheid om deze openluchtactiviteiten te versterken met een kabelskibaan op de Put van Rauw.

Om de aantrekkingskracht van de Kempense Meren te verhogen bij minder goed weer, voorziet dit PRUP ook de mogelijkheid van een indoorrecreatiepark. Deze twee nieuwe activiteiten geven ongetwijfeld een boost aan het bestaande vakantiepark Sunparks én het toerisme in onze gemeente.

Infomarkt

Benieuwd wat dit allemaal concreet inhoudt? Nieuwsgierig naar de plannen en mogelijke invullingen? Op vrijdag 16 december leggen we tussen 17 en 20 uur alles duidelijk uit en stellen we enkele mogelijkheden voor. Via een infomarkt presenteren alle betrokken organisaties met een eigen infostand hun deel van het verhaal.

Waarom een PRUP?

Vooraleer er een indoorrecreatiepark op de parking van Sunparks en een kabelskibaan op een deel van de Put van Rauw mogen gerealiseerd worden, moet er een zogeheten PRUP opgemaakt en goedgekeurd worden. Dit PRUP beschrijft gedetailleerd welke installaties en voorzieningen op een bepaalde locatie mogelijk een vergunning kunnen krijgen. Het PRUP bevat alle stedenbouwkundige voorwaarden waaraan de initiatiefnemers zich moeten houden.

Vooraleer dit PRUP werd opgemaakt, vond er een voorbereidend milieuonderzoek (plan-MER) plaats. Dit plan-MER onderzocht verschillende alternatieve locaties, waarbij finaal de locaties met de minste effecten op het milieu werden geselecteerd voor de opmaak van het PRUP. Ook voor dit plan-MER vond er al een publieke consultatieronde plaats.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek van PRUP Sunparks loopt van 19 december 2016 tot en met 16 februari 2017. Tijdens het openbaar onderzoek krijgt iedereen de kans om het plan in te kijken. Wie wenst, mag in deze periode opmerkingen, schriftelijke bezwaren of suggesties indienen. De provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO) neemt na het einde van het openbaar onderzoek alle adviezen, opmerkingen, bezwaren en suggesties in overweging. Ze bundelt deze in een advies aan de provincieraad, waarin zij eventueel aanpassingen aan het PRUP voorstelt.

Opmerkingen indienen kan op 3 manieren:

  • Stuur een brief naar de PROCORO, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.
  • Mail je bedenkingen naar procoro@provincieantwerpen.be.
  • Geef je brief af op:

Provinciehuis, Desguinlei 100, 2018 Antwerpen

Gemeentehuis van Mol, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol

Meer info: dienst ruimtelijke ordening, 014 33 08 30, ro@gemeentemol.be