Give us a like and we'll keep you in the loop.

We use cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.
Lokaal nieuws gemaakt door de inwoners van Lommel, Mol, Balen, Dessel, Retie en Arendonk.

Start werken Steenweg op Leopoldsburg op maandag 5 september

by Gemeente Balen
by Gemeente Balen

BALEN - Op maandag 5 september starten eindelijk (!) de werken aan de Steenweg op Leopoldsburg: met nieuwe nutsleidingen, gescheiden riolering, maar vooral 10 km veilige, vrijliggende fietspaden. Er is een omleiding via de ring, Lommel en Kerkhoven tot eind 2017. Handelaars blijven beperkt bereikbaar.

Aansluitend op de voorbereidende werkzaamheden die gestart zijn begin mei, start aannemer Deckx op maandag 5 september met de aanleg van vrijliggende fietspaden langs de Steenweg op Leopoldsburg. Over een deel van het traject is het ook gekoppeld aan de aanleg van een gescheiden riolering, heraanleg van de rijweg en de vernieuwing van de nutsleidingen. De werken verlopen in verschillende fases en voor het doorgaand verkeer is er een grote omleiding via de Ring – Lommel – Kerkhoven en Leopoldsburg (en omgekeerd). De plaatselijke handelaars blijven zoveel mogelijk bereikbaar: aan te raden is om uw inkopen na 16u of in het weekend te doen.

Langstlopend dossier
Van de aanleg van de fietspaden langs de drukke gewestweg N18 is al sprake in de jaren 70. Het grootste deel van de onteigeningen zijn tientallen jaren geleden gebeurd. Maar het complex dossier bleef jaren aanslepen en weinigen geloofden er nog in.

Door de zogenaamde 'module 13' van de Vlaamse overheid kregen lokale overheden sinds 2007 de kans om fietspaden aan te leggen langs gewestwegen, waarbij de lokale overheid het dossier administratief afhandelt, terwijl de Vlaamse overheid subsidieert. De gemeente Balen heeft hierop het dossier overgenomen en het tegelijk gekoppeld aan een rioleringsproject (i.s.m. Aquafin en Pidpa) en de vernieuwing van de nutsleidingen: drie vliegen in één klap !

Eindelijk 10 kilometer veilige vrijliggende fietspaden langs N18 !
De huidige fietspaden langs deze gewestweg zijn niet bepaald als veilig te omschrijven. Veel fietsers haken dan ook af. Met de werken die nu starten, legt de aannemer vrijliggende fietspaden aan langs de N18 die aansluiten op de bestaande vrijliggende fietspaden langs Schoor en over een lengte van bijna 5 kilometer langs beide zijden van de weg doorlopen tot aan de grens met onze buurgemeente Leopoldsburg. Voor een maximale veiligheid voor de zwakke weggebruiker kiest het Vlaamse gewest en de gemeente voor zo weinig mogelijk conflictpunten (opritten, zijwegen,…). Dit zal resulteren in een sterke verbetering van zowel de fietsveiligheid als het fietscomfort. Omdat deze fietspaden passen binnen het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, subsidieert het Vlaams Gewest deze aanleg voor 100%. Deze fietspaden zullen ook naadloos aansluiten op de fiets-o-strade die de provincie Antwerpen gaat aanleggen langs de spoorweg tussen Herentals en Balen. Deze fiets-o-strade zal eindigen aan de spooroverweg aan Schoor-Dorp, waar de huidige fietspaden zullen beginnen.

Riolering over bijna 3 kilometer
Naast het fietspadenproject zal er ook over een deel van het traject in opdracht van Aquafin riolering worden aangelegd over een afstand van 2,7 kilometer. Het gaat hier over een hoofdriolering die aansluit op de pas aangelegde hoofdriolering door het gehucht Scheps. De nieuwe riolering loopt via Schoor-Dorp en Schoor over de Steenweg op Leopoldsburg (tot aan de Eksterstraat). Het gaat grotendeels over een gescheiden riolering voor afvalwater en regenwater. Pidpa zal zorgen voor de lokale koppelingen.

Deze hoofdriolering maakt het in de toekomst mogelijk om verdere lokale aftakkingen te maken naar o.a. Ongelberg en de wijk Malou.

Vernieuwing van nutsleidingen
Ook de nutsleidingen zullen vernieuwd en verplaatst worden. De bovengrondse leidingen komen allemaal ondergronds en komen dichter bij de huizen (in de onteigende gronden). Ook de openbare straatverlichting wordt vervangen door energiezuinige verlichting.

Vanaf 5 september tot eind 2017
De werken zullen worden aangepakt volgens het 'minder hinder'-principe. Het traject is opgesplitst in verschillende zones:

  • zone 1: Schoor-Dorp – deel Schoor – Steenweg op Leopoldsburg (tot Bruine Kolk)
  • zone 2: Steenweg op Leopoldsburg ZUID (kant spoorweg, van Bruine Kolk tot grens Leopoldsburg)
  • zone 3: Steenweg op Leopoldsburg NOORD (kant kanaal – 'militaire baan', van Bruine Kolk tot grens Leopoldsburg)

Planning
De aannemer start op maandag 5 september met het vrijmaken van de bermen (rooien bomen,…) in zone 1, zodat aansluitend de nutsmaatschappijen hun werk kunnen doen (vanaf eind september). Intussen maakt de aannemer ook in zone 2 (vanaf oktober) en 3 (vanaf januari 2017) de bermen vrij.

Vanaf oktober start de aannemer ook met het aanleg van de riolering in Schoor-Dorp, vanaf eind oktober ook in Schoor (deel) en Steenweg op Leopoldsburg. Na de riolering zullen ook de fietspaden en de openbare verlichting gerealiseerd worden.

Als de weersomstandigheden het toelaten, zal het volledig project afgerond zijn tegen eind 2017.

Grote omleiding via Lommel, geen lokale alternatieven
De werken op deze belangrijke verkeersas door de gemeente Balen zullen voor veel verkeershinder zorgen. Zeker omdat er geen lokale alternatieven zijn voor omleidingen. Daarom dat het doorgaand verkeer omgeleid wordt vanuit het Centrum van Balen naar Rijsbergdijk-Postelweg (N136) via de Ring (N71) richting Lommel en vervolgens via Kattenbos en Kerkhoven naar Leopoldsburg (N746) en omgekeerd (zie plannetje bij 'downloads' onderaan).

Omwille van veiligheidsredenen wordt op de Peer Luytendijk gedurende de werken éénrichting ingevoerd vanuit Schoorheide ('militaire baan') richting Ongelberg. Fietsers mogen hier wel in beide richtingen.

Maximale bereikbaarheid voor handelaars en bewoners
De aannemer zal er voor zorgen dat de bewoners zo goed mogelijk aan hun eigendom kunnen geraken. De bewoners moeten uiteraard met de nodige voorzichtigheid de werkzone passeren. Het is aan te raden om de werkzone tijdens de werkuren (7u tot 16u) zoveel mogelijk te vermijden.

Ook voor handelaars zorgt de aannemer voor een maximale bereikbaarheid. Ook hier is het aan te raden om de inkopen zoveel mogelijk buiten de werkuren te doen (dus na 16u of in het weekend). Afhankelijk van de vordering van de werken zal er een aangepaste signalisatie zijn voor de handelaars.

Project van ruim 6 miljoen euro
Het hele project kost zo'n 6 miljoen euro. Hiervan neemt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid zo'n 3,9 miljoen euro voor haar rekening via de 'module 13' (voor de fietspaden). Daarnaast betaalt Aquafin 1,9 miljoen euro voor de aanleg van de hoofdriolering. Tenslotte betaalt de gemeente Balen zo'n 200.000 euro (o.a. vernieuwing door energiezuinige straatverlichting) en Pidpa 60.000 euro (voor lokale riolering).

Veel hinder maar meer veiligheid voor de fietser
Uiteraard beseffen alle partners in dit verhaal dat de werken voor een lange tijd voor veel hinder zal zorgen. Toch zal iedereen zijn best doen om deze hinder zoveel mogelijk te beperken. We rekenen op het begrip van alle plaatselijke bewoners en handelaars, alsook omwonenden van het traject, in het licht van het eindresultaat: veilige fietspaden en meer riolering.