Give us a like and we'll keep you in the loop.

We use cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.
Lokaal nieuws gemaakt door de inwoners van Lommel, Mol, Balen, Dessel, Retie en Arendonk.

Waterschade officieel erkend als ramp

by Stad Lommel
by Stad Lommel

LOMMEL - De Vlaamse Regering heeft de langdurige regenval en overstromingen die hebben plaatsgevonden van 27 mei tot en met 26 juni 2016 officieel erkend als ramp. Concreet wil dit zeggen dat Lommelaren die schade geleden hebben hun aanvraag kunnen doen bij het rampenfonds.

Let wel, voorlopig is enkel de waterschade erkend als ramp. De hagelschade van 23 juni 2016 valt niet onder deze erkenning.

Algemeen
De uiterste datum voor het indienen van de aanvragen tot financiële tegemoetkoming is vastgelegd op 31 januari 2017

Alle info en de formulieren voor het indienen van de aanvraag zijn beschikbaar op de website van het Vlaams rampenfonds: https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds

Lees hierbij zeker de gebruikershandleiding. Bijkomende inlichtingen kan u verkrijgen bij het rampenfonds 02 553 50 10 of via rampenfonds@vlaanderen.be

Belangrijk
Als u door een overstroming of door het overlopen of de opstuwing van de openbare riolen of grondverzakking schade hebt opgelopen, moet u altijd eerst contact opnemen met uw verzekeraar. De wet bepaalt immers dat de verzekeraars en niet het Vlaams Rampenfonds het merendeel van de gewone schade voor deze risico’s moet vergoeden.

Het Vlaams Rampenfonds komt mogelijk enkel tussen voor 

  • Goederen die niet verzekerd zijn via de brandpolis ‘eenvoudige risico’s’
  • Landbouwgoederen die uitgesloten zijn in de dekking door de verzekering
  • Voertuigen die niet beschermd staan in garage of carport

De volledige informatie leest u in de gebruikershandleiding: https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds

Het heeft dus geen zin om een dossier in te dienen voor goederen die door een eenvoudige brandpolis verzekerd zijn. Het Vlaams Rampenfonds vergoedt de vrijstelling van de verzekering niet.

U kan ook geen dossier indienen voor goederen die niet verzekerd zijn, hoewel een verzekering ‘brand – eenvoudige risico’s’ mogelijk was. Enkel wanneer u op het ogenblik van de ramp recht had op een leefloon of gelijkwaardige financiële hulpverlening kan u een dossier indienen.

In principe moet u de aanvraag zelf indienen aan de hand van deze handleiding en de bijhorende aanvraagformulieren. Lukt dat echter niet, of heeft u hulp nodig? Dan kan u elke woensdagnamiddag van 14 tot 16.30 uur terecht bij de dienst verzekeringen in het Huis van de Stad, Hertog Janplein 1 in Lommel (behalve tijdens de Kerstvakantie). De dienst is telefonisch ook bereikbaar, elke namiddag van 14 tot 16 uur.