Give us a like and we'll keep you in the loop.

Lokaal nieuws gemaakt door de inwoners van Lommel, Mol, Balen, Dessel, Retie en Arendonk.

Wijziging reglement afvalbeleid Mol goedgekeurd

by Gemeente Mol
by Gemeente Mol

MOL - Met de politieverordening over de huisvuilophaling keurde de gemeenteraad wijzigingen goed rond de voorwaarden voor het inzamelen van huishoudelijk afval. We zetten de belangrijkste aanpassingen even op een rijtje. Alle info vind je op www.gemeentemol.be.

Omdat de verordening deels met een aantal artikels uit het GAS-reglement overlapte en om de invoering en gebruik van de gele papiercontainers te reglementeren, keurde de gemeenteraad de nieuwe politieverordening inzake de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbaar bedrijfsafval goed.

Belangrijkste wijzigingen
Je mag je afvalcontainer (restafval, GFT of papier/karton) ten vroegste om 17 uur op de dag voor de ophaling buiten zetten. Ongeacht je container werd leeggemaakt of niet, je bent verplicht deze de dag van de ophaling terug binnen te halen.

IOK verdeelt de gele papiercontainers in het najaar van 2017. Papier en karton mogen dan enkel nog aangeboden worden in deze container. De papiercontainer is niet verplicht maar je houdt er best rekening mee dat je je papier en karton dan zelf naar het containerpark moet brengen.

Bij de opmaak van de verordening werd gestreefd naar een reglement dat zo veel mogelijk uniform is voor de drie gemeenten binnen de politiezone Balen, Dessel en Mol.