Give us a like and we'll keep you in the loop.

Lokaal nieuws gemaakt door de inwoners van Lommel, Mol, Balen, Dessel, Retie en Arendonk.

Windturbines op site Sibelco hebben alle nodige vergunningen

by Gemeente Mol
by Gemeente Mol

MOL - Na het eerdere gunstig advies van het gemeentebestuur levert Vlaanderen een stedenbouwkundige vergunning af voor de bouw van drie windturbines op de bedrijfssite ‘De Zate’ van Sabelco. 

Eerder in mei verleende de Antwerpse Deputatie al de milieuvergunning. Voor beide vergunningen gaf het gemeentebestuur positief advies. Het bekomen van deze vergunningen betekent dat aanvrager Luminus de drie windturbines mag bouwen en exploiteren. Tijdens de openbare onderzoeken in Mol liepen er geen bezwaarschriften binnen. Het gaat om drie windturbines met een tiphoogte van 155 meter. De opgewekte elektriciteit is hoofdzakelijk bedoeld voor de eigen bedrijfssite van Sibelco. Eén van de windturbines komt in Mol, de overige twee staan op het grondgebied van Dessel.

Meer info: dienst ruimtelijke ordening, 014 33 08 30, ro@gemeentemol.be